ยินดีต้อนรับ


สมัครตัวแทนธนชาตนนทบุรี   ธนชาตประกันภัย  เปิดบ้านรับสมัครตัวแทนนายหน้า
บ้านนี้ดูแลเอาใจใส่ตัวแทนอย่างดี  มาเป็นครอบครัวสีส้มกับเรา
สมัครตัวแทนธนชาต  สมัครเป็นตัวแทนธนชาต ไม่ผ่านโบรคเกอร์
ไม่บังคับยอดขาย  ผ่อนเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต 0% สูงสุด 10 เดือน
ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศแค่หลักแสน สร้างทีมขยายงานได้
รับค่าบริหารทีมตามตำแหน่ง

..

       ต้อนรับสู่ครอบครัว ของเรา
  • สมัครเป็นตัวแทนธนชาต ไม่ผ่านใคร
  • ใช้เอง ขายเอง บอกต่อ
  • ไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำ สามารถเปิดโค๊ต ได้
  • ไม่บังคับยอดขาย
  • ผ่อนเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต 0% สูงสุด 10เดือน
  • ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศแค่หลักแสน
  • สร้างทีมขยายงานได้ มีค่าบริหารทีมตามตำแหน่ง

                                                                                                                  คลิ๊ก ....

สนใจสมัครเป็นตัวแทนธนชาต

สามารถกดดาวน์โหลดที่ชื่อเอกสารได้เลยครับ
เอกสารแนบการสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยกับธนชาตประกันภัย

 

 

 

1

แบบฟอร์มใบสมัครและสัญญาแต่งตั้ง

1 ชุด

ตัวแทนลงนาม ไม่ต้องลงวันที่ ที่ลงนาม และส่งคืนบริษัท

2

สัญญาจ้างบริการ    

1 ชุด

ตัวแทนลงนาม และส่งคืนบริษัท

3

ประมวลจริยธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย

1 ชุด

ตัวแทนลงนามกำกับทุกหน้า ส่งคืนบริษัท

4

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (จรรยาบรรณตัวแทน)

1 ชุด

ตัวแทนลงนามกำกับทุกหน้า ส่งคืนบริษัท

5

หนังสือขอความร่วมมือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

1 ชุด

ตัวแทนลงนาม ส่งคืนบริษัท

6

สัญญาค้ำประกัน   ถ้าไม่มีการค้ำประกัน 

1 ชุด

ให้ชำระเป็น CBC ชำระหักคอม

7

ระเบียบการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยของผู้ส่งงานประกันภัย

1 ชุด

 

8

หนังสือมอบอำนาจรับค่าเบี้ย

1 ชุด

 

9

สำเนาบัตรประชาชน

2 ชุด

 

10

สำเนาทะเบียนบ้าน

2 ชุด

รับรองสำเนา ส่งคืนบริษัท

11

สำเนาหน้า Book Bank

2 ชุด

รับรองสำเนา ส่งคืนบริษัท

12

รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

2 ใบ

รับรองสำเนา ส่งคืนบริษัท

13

สำเนาบัตรนายหน้า 2 ชุด

2 ชุด

รับรองสำเนา ส่งคืนบริษัท


** เอกสารทุกฉบับไม่ต้องระบุวันที่เขียนครับ **

ประกันภัยรถยนต์ 2+ Gold จัดเต็ม

ประกันภัยรถยนต์ 2+ Gold จัดเต็มกรมธรรม์ประกันภัยธนชาต 2+GOLD เหมือนและแตกต่างกับ ธนชาต 2+ อย่างไรมีเ..

ดหกด
ดหกด
ดหกด

บทความล่าสุด

     
No Topic
สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตทั่วประเทศ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตกรุงเทพมหานคร,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตกระบี่,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตกาญจนบุรี,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตกาฬสินธุ์ ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตกำแพงเพชร,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตขอนแก่น,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตจันทบุรี,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตฉะเชิงเทรา สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตชลบุรี,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตชัยนาท,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตชัยภูมิ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตชุมพร ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตเชียงราย,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตเชียงใหม่,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตตรัง,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตตราด ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตตาก,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตนครนายก ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตนครปฐม ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตนครพนม ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตนครราชสีมา ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตนครศรีธรรมราช ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตนครสวรรค์ ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตนนทบุรี ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตนราธิวาส ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตน่าน ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตบึงกาฬ ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตบุรีรัมย์ ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตปทุมธานี ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตประจวบคีรีขันธ์ ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตปราจีนบุรี ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตปัตตานี ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตพระนครศรีอยุธยา ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตพังงา ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตพัทลุง ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตพิจิตร ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตพิษณุโลก ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตเพชรบุรี ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตเพชรบูรณ์ ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตแพร่ ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตพะเยา ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตภูเก็ต ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตมหาสารคาม ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตมุกดาหาร ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตแม่ฮ่องสอน ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตยะลา ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตยโสธร ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตร้อยเอ็ด ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตระนอง ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตระยอง ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตราชบุรี ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตลพบุรี ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตลำปาง ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตลำพูน ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตเลย ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตศรีสะเกษ ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตสกลนคร ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตสงขลา ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตสตูล ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตสมุทรปราการ ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตสมุทรสงคราม ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตสมุทรสาคร ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตสระแก้ว ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตสระบุรี ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตสิงห์บุรี ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตสุโขทัย ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตสุพรรณบุรี ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตสุราษฎร์ธานี ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตสุรินทร์ ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตหนองคาย ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตหนองบัวลำภู ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตอ่างทอง ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตอุดรธานี ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตอุทัยธานี ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตอุตรดิตถ์ ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตอุบลราชธานี ,สมัครตัวแทนประกันรถธนชาตอำนาจเจริญ